Posted: October 29th, 2022

Tong quan ve dong co cummins beijing foton bfcec

 

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

Tổng quan về động cơ Cummins Beijing Foton (BFCEC)

Khi tìm hiểu về các dòng Máy phát điện công nghiệp Trung Quốc Cummins, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy cái tên Cummins Beijing Foton trên một số dòng động cơ của các tổ máy. Ngoài ra còn có cả một số cái tên khác, tuy nhiên bên bán vẫn khẳng định với bạn chúng đều là các sản phẩm chính hãng. Vậy sự thật là gì?

Về các sản phẩm động cơ sử dụng cho máy phát điện Cummins Trung Quốc

Về cơ bản, máy phát điện Cummins Trung Quốc được lắp ráp bởi các bên thứ 3. Các đơn vị này chỉ nhập các bộ phận như động cơ, đầu phát, bảng điều khiển về lắp ráp chứ không sản xuất ra chúng. Vậy những linh kiện này đến từ đâu? Chúng đến từ các đơn vị chuyên sản xuất các linh kiện này, với động cơ chính là các công ty liên doanh cùng Cummins để sản xuất động cơ cho hãng. Cummins Hoa Kỳ sẽ hợp tác với các đơn vị này với vốn đầu tư 5-5, sau đó chuyển giao công nghệ và giám sát chất lượng sản phẩm cấp ra.

Về động cơ Cummins Beijing Foton


Động cơ Cummins Beijing Foton

Hiện tại, có tới 3 đơn vị sản xuất động cơ Cummins phục vụ cho máy phát điện, trong đó Cummins Beijing Foton (viết tắt là BFCEC) chính là một trong những doanh nghiệp này. Các động cơ đến từ Cummins Beijing Foton sẽ luôn được bảo hành toàn cầu bởi Cummins. Cummins Beijing Foton được thành lập vào năm 1996 tại Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tập trung cho các động cơ hạng nặng phục vụ cho công nghiệp. Với máy phát điện, doanh nghiệp này sản xuất số lượng động cơ rất lớn mỗi năm nhưng chỉ tập chung cho 2 mức công xuất chính là 360kVA và 410kVA. Các tổ máy có công xuất nhỏ hơn như Máy phát điện Cummins China 250 kVA sẽ đến từ các doanh nghiệp liên doanh khác.

Save Time On Research and Writing
Hire a Pro to Write You a 100% Plagiarism-Free Paper.
Get My Paper

Chất lượng của động cơ đến từ Cummins Beijing Foton

Chất lượng của những động cơ do Cummins Beijing Foton là không cần phải bàn cãi. Do được kiểm định chất lượng bởi Cummins, động cơ Cummins Beijing Foton không thua kém gì so với các sản phẩm đến từ Cummins Hoa Kỳ. Hiện nay, các mẫu động cơ này đã và đang phục vụ rất nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới. Tại Việt Nam cũng có rất nhiều các tổ máy sử dụng động cơ của thương hiệu này. Với độ bền bỉ tốt và được thiết kế cả két nước để phục vụ khí hậu Việt Nam nên chúng rất được lòng các doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin về động cơ Cummins Beijing Foton. HQC hiện đang là địa chỉ cung cấp máy phát điện công nghiệp uy tín với mức giá cạnh tranh. Để tham khảo thêm về HQC vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc gọi tới Địa chỉ cung cấp máy phát điện công nghiệp uy tín hotline để được nhân viên tư vấn kịp thời.

Expert paper writers are just a few clicks away

Place an order in 3 easy steps. Takes less than 5 mins.

Calculate the price of your order

You will get a personal manager and a discount.
We'll send you the first draft for approval by at
Total price:
$0.00
error: Content is protected !!
Open chat
1
Order through WhatsApp!
affordablepaperwritings.com
Hello!
You Can Now Place your Order through WhatsApp
 

 

Order your essay today and save 30% with the discount code DISCOUNTS2022